Környezetvédelem


A környezeti károk és ártalmak hatékony megelőzése érdekében a környezeti tényezőket és hatásokat a tevékenység és telephely részletes átvizsgálásával azonosítjuk Elsődleges szempont a hatályos környezetvédelmi jogszabályok követelményeinek gazdaságos teljesítése. A megelőzés tervezése során határozzuk meg a környezetvédelmi fejlesztési lehetőségeket, célokat és programokat.

Szolgáltatásaink:

//A szolgáltatás megnevezésére kattintva részletes ismertetőt tekinthet meg, majd ismét kattintva a címen, bezárhatja az ismertetőt//

• Környezetvédelmi megbízotti teendők ellátása;


 • Állandó környezetvédelmi munkatárs alkalmazásának jelentős költségeivel szembeni kedvezőbb alternatíva a tanácsadó cég alkalmazása
 • Környezetvédelmi engedélyek megszerzésének teljes körű menedzselése a környezetvédelem bármely területén: engedélyeztetési dokumentációk összeállítása, egyeztetése a környezetvédelmi hatóságokkal
 • Folyamatos kapcsolattartás a környezetvédelmi hatóságokkal, illetve gyors ügyintézés
 • Teljes körű környezetvédelmi ügyintézés: a környezetvédelemmel kapcsolatos vállalati feladatok megoldásával levesszük a terhet a társaság válláról: egyre gyarapodó jelentéstételi kötelezettségek, nyilvántartások, intézkedési tervek, bevallások, vonatkozó jogszabályi előírások gyors feltérképezése

• Engedélykérelmek, nyilvántartások elkészítése;


Hulladékszállítási-, begyűjtési- és kezelési engedélykérelmek elkészítése, nyilvántartások kezelése:
 • Hulladékszállítási- és begyűjtési engedélykérelmek elkészítése, a környezetvédelmi felügyelőségek követelményeinek megfelelően
 • Telepengedélyezési és kezelési engedélyeztetési dokumentációk összeállítása, egyeztetése a környezetvédelmi és egyéb közreműködő hatóságokkal, önkormányzatokkal
 • Hulladékgyűjtő udvarok, üzemi gyűjtőhelyek kialakításának megtervezése, engedélyeztetése
 • Az engedélyekhez kapcsolódó állapotfelmérés és hatástanulmányok készítése
Veszélyes és nem veszélyes hulladéknyilvántartások vezetésének ellenőrzése, összesítése, valamint a jogszabályoknak megfelelő jelentéstételi kötelezettség ellátása.

• Hulladékgazdálkodási tervek elkészítése;


 • Helyi hulladékgazdálkodási tervek készítése önkormányzatok számára;
 • Egyedi hulladékgazdálkodási tervek készítése gazdálkodó szervezetek számára;
 • Az elfogadott hulladékgazdálkodási tervek, folyamatos, és törvényben előírt felülvizsgálatának elvégzése.

• Veszélyes hulladék elszállításának ügyintézése;


Vállaljuk veszélyes hulladék elszállításának ügyintézését környezetvédelmi engedéllyel rendelkező szállítókon keresztül. A szükséges szállítójegyek összegyűjtését, hatóság felé történő lejelentését, segítve a megbízóink munkáját, teljesen önállóan elvégezzük a szükséges feladatokat.

• Környezetvédelmi hatásvizsgálat;


A környezetre jelentős mértékben hatást gyakorló tevékenység megkezdése előtt környezeti hatásvizsgálatot kell végezni.

• Hatástanulmány kidolgozása;


A környezetvédelmi hatásvizsgálat célja:
 • A tervezett létesítmény várható környezeti hatásának optimalizálása.

A környezetvédelmi hatásvizsgálat eszközei:
 • Várható környezeti hatások feltárása;
 • Megfelelő módszerek alkalmazása;
 • Kedvező alternatívák kiválasztása a tervezés kezdeti stádiumában.

A hatásvizsgálat során figyelembe veendő tényezők:
 • Fizikai-kémiai-;
 • ökológiai-;
 • esztétikai-;
 • társadalmi-gazdasági.

A hatásvizsgálat során figyelembe veendő hatások
Közvetlen, közvetett, rövidtávú, hosszú távú környezeti behatások kiértékelése, jelentések elkészítése.

• Környezeti állapotfelmérés;


Az EMAS rendszer előírja, hogy egy előzetes környezeti állapotfelmérést kell készíteni.
Az ISO 14001-es rendszernél ajánlott az elkészítése.

Az állapotfelmérésről
 • A szervezet tevékenységével érintett minden környezeti hatást kiváltó környezeti tényező felmérése
 • A környezeti hatások jelentőségének felmérésére szolgáló kritériumok meghatározása
 • A szervezetre vonatkozó jogszabályi, szabályozási és egyéb követelmények felmérése
 • A környezetvédelmi vezetési gyakorlat felmérése
 • Korábbi események vizsgálatából kapott visszajelzések értékelése

Javaslattétel a megoldandó feladatokra.

• Ipari parkok környezetvédelmi képviselete;


Több munkáltató egy telepen, vagy területen működésekor gyakran szükségessé válik egy környezetvédelmi szakember közös képviselőként foglalkoztatása. A környezetvédelmi hatóság felé, közös bejelentések (pl. közös légszennyező pontforrás), illetve a közös területen felmerülő környezetvédelmi szaktudást igénylő feladatok (engedélyeztetés, hulladék és levegős bejelentések, víztisztaság védelmi jelentések) ellátása.

• Jelentéskészítés a hatóságoknak (LM, LAL, 164/2003(X.18) korm.r. szerinti hulladékjelentés);


A hulladék termelőjének, birtokosának és kezelőjének - a szállító kivételével - telephelyenként naprakész nyilvántartást kell vezetnie a tevékenysége során képződő, vagy egyéb módon birtokába jutott, valamint a mástól átvett és az általa kezelt, illetve másnak átadott, a hulladékok jegyzékéről szóló külön jogszabály szerint kódszámmal és megnevezéssel azonosított hulladék mennyiségéről és összetételéről.

• 140kW-nál nagyobb teljesítményű gázkazánok adatbejelentését, az éves bevallás elkészítését, pontforrások mérését;


A 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet szabályozza a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeinek meghatározásának szabályait. A rendelet hatálya kiterjed valamennyi helyhez kötött 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezés építésére, létesítésére és üzemeltetésére, valamint létesítőjére és üzemeltetőjére.

• Környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek beszámolók, jelentések;


A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló1995. évi LVI. törvényben és a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendeletben meghatározott bejelentési és adatszolgáltatási jelentések ügyintézése.

• ISO 14001 környezetvédelmi rendszer kiépítés, felkészítés tanúsításra;


Az ISO 14001 szabvány követelményeinek megfelelő környezet központú irányítási rendszer (KIR) kiépítésében, vagy már meglévő ISO 14001 rendszer hatékonyabbá tételében hathatós segítséget nyújtanak képzett környezetvédelmi szakmérnök kollégáink. Vállaljuk a szükséges dokumentumok elkészítését, naprakész állapotba hozását, illetve belső auditori feladatkör betöltését, tanúsíttató cég körültekintő kiválasztását.

 

• Védőkorlát Bt © 2007 •